Zonnepark Wehl

Wij vinden het belangrijk om over dit zonnepark zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met inwoners van Wehl. Wij willen graag dat inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het zonnepark (dit wordt ‘procesparticipatie’ genoemd). Ook willen we spreken over de beste manier waarop een deel van de opbrengsten van het zonnepark kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap (dit wordt ‘financiële participatie’ genoemd).

Projectparticipatie

Het traject voor de Procesparticipatie is in de loop van het jaar 2021 afgerond. Zie hiervoor ook de pagina “Ontwerp“.

Financiële Participatie

Op woensdag 24 maart 2021 heeft de eerste bijeenkomst over de financiële participatie plaatsgevonden. De presentatie en notulen van deze bijeenkomst zijn hier terug te vinden. Ook zijn er op de FAQ pagina een aantal aanvullende vragen opgenomen over dit onderwerp.

Op woensdag 16 juni 2021 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden. De notulen en presentatie van deze bijeenkomst zijn hier terug te vinden.


Samen met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap zullen in het jaar 2024 verdere gesprekken over de vormgeving van de financiële participatie worden gevoerd.

Voor de financiële participatie biedt Kronos Solar diverse opties aan. Het uiteindelijke doel is om samen met de bewoners in de omgeving een plan te maken dat aansluit bij de wensen in de samenleving.

Hieronder de mogelijkheden die voor financiële participatie bestaan:

  • Mede-eigendom in het zonnepark: een lokale energie coöperatie wordt voor 50% mede-eigenaar van het park, en deelt dus ook voor 50% in de opbrengsten. Burgers kunnen participaties kopen via deze energie coöperatie. Er moet uiteraard wel voldoende animo zijn in de lokale gemeenschap om hieraan mee te doen.
  • Indien niet voor lokaal eigenaarschap gekozen wordt, kan een donatie voor de lokale gemeenschap een mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen voor een gemeenschapsgebouw of geld voor een omgevingsfonds.
  • Een alternatief kan ook het investeren in de vorm van obligaties zijn. Dit zijn leningen met een vaste looptijd en een vast rentepercentage. Het rentepercentage wordt uiterlijk vastgesteld bij financial close. Obligaties kunnen in principe verkocht worden aan derden.

Naast deze drie varianten voor financiële participatie biedt Kronos nog een aantal mogelijkheden aan.

  • Een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen tegen inkoopprijs. Kronos doet dit bij voorkeur samen met de lokale energie-coöperatie. Kronos Solar geeft de inwoners van Wehl de mogelijkheid om mee te doen in een collectieve bulk-inkoop van zonnepanelen die voor het zonnepark worden aangeschaft.
  • Kronos Solar biedt de scholen in Doetinchem leermiddelen aan over duurzame energie. Gedurende de eerste tien jaar kan één dag per jaar worden besteed aan bijvoorbeeld lessen op school, of het rondleiden van schoolklassen bij het zonnepark. De onderwerpen waaraan aandacht wordt geschonken worden bepaald in overleg met de leerkracht van de klas.
  • Tijdens de aanleg van het park en tijdens het daarna volgende beheer zal de mogelijkheid bestaan om lokale en/of regionale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Het onderhoud van de begroeiing zal bij voorkeur ook door een lokale en/of regionale partner worden gedaan.