Zonnepark Wehl

1 februari 2024: Start aanleg en bouw van Zonnepark Wehl

23 mei 2021: Omgevingsvergunning onherroepelijk

De Omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden door beëindiging van de beroepsprocedure.

Read more

14 oktober 2021: Verlening Omgevingsvergunning voor Zonnepark Wehl

24 maart 2021: Eerste bijeenkomst Financiële Participatie

De gesprekken over de invulling van de Financiële Participatie zijn begonnen. Zie voor meer informatie de pagina “Participatie”.

Read more

Maart 2021: Vergunningsaanvraag compleet

Na overleg met diverse partijen is de vergunningsaanvraag compleet en ligt bij de gemeente Doetinchem ter beoordeling.

Read more

Mei 2019 – Januari 2021: Procesparticipatie

Over een periode van bijna 2 jaar is er gesproken met omwonenden, de gemeente, de landschapsarchitect, de ecoloog, de steenuilenwerkgroep, en andere belangenpartijen over de plannen voor het zonnepark. Uiteindelijk is hieruit een landschapsplan gekomen waar de gemeente en omwonenden mee kunnen instemmen.

Read more

2017: Eerste stappen & pauzering

In 2017 heeft Kronos voor het eerst gesprekken gevoerd met de grondeigenaar, de gemeente Doetinchem en de omwonenden over een mogelijk zonnepark op deze locatie. Omdat de gemeente Doetinchem op dat moment nog geen beleid had om zulke projecten aan te toetsen, is gevraagd om op dit beleid te wachten.

Read more